Імпорт Експорт України   Ivan шукає й тобі помагає !!!   Преса України   Пресса России   Инвестиционные проекты России    

   Головна Про нас Наші послуги Заходи Творчість Афіша Новини Контакт   
  Сьогодні:

Зміст:
Інвестиції для Вас

Розмістіть свій Інвестиційний проект

Реклама

Розмістіть свою Рекламу

Робота для Вас:
 В РОСІЇ:
Работа.ру. Хватит на всех

 В УКРАЇНІ:
Прохання

Якщо вами була виявлена помилка на наших сторінках Web-сайту, напишіть нам про це. Ми будемо Вам щиро вдячні

Пишіть до нас >>>

 

УКРНКА СПб - Наші послуги:

ГОО «Українська національно-культурна автономія Санкт-Петербурга» щиро вітає всіх гостей!
ГОО УНКА Санкт-Петербурга у своїй діяльності не переслідує ніяких політичних інтересів, більше того, об'єднання не зацікавлене в контактах з політичними структурами, які не направлені до позитивного розвитку міжнаціональних відносин між Україною і Росією.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ АВТОНОМІЇ

2.1. Основною метою створення та діяльності Автономії є сприяння єднанню українців, що мешкають у Санкт-Петербурзі.

Іншими своїми цілями Автономія вважає:
- Реалізацію цивільних, економічних і культурних прав українців, що проживають у Санкт-Петербурзі;
- Розвиток мови, освіти й національної культури;
- Створення українських наукових і навчальних структур, центрів, курсів, освітніх установ, шкіл, дитячих садів;
- Залучення громадськості до української самобутньої культури, літератури, мистецтва.

2.2. Завданнями Автономії є:
- Розширення контактів, культурних і ділових зв'язків із співвітчизниками, що проживають в інших регіонах і за кордоном, їх організаціями, з представниками інтелігенції, бізнесу, релігії;
- Сприяння ознайомленню закордонних співвітчизників з історією, культурою і життям українців Санкт-Петербурга;
- Налагодження та розширення культурних і ділових зв'язків з культурно-національними товариствами Санкт-Петербурга, а також ближнього і далекого зарубіжжя.

2.3. Для досягнення цілей і завдань Автономія має право:
- Відкривати на території Російської Федерації і за кордоном представництва та філії Автономії, що діють на підставі Положень, які затверджуються Конференцією Автономії;
- Входити в якості члена в інші громадські об'єднання з аналогічними цілями і завданнями і активно брати участь у їх діяльності;
- Здійснювати підприємницьку діяльність тільки для досягнення статутних цілей;
- Здійснювати видавничу діяльність, засновувати власні засоби масової інформації у встановленому законом порядку;
- Проводити компанії зі збору коштів, необхідних для виконання завдань, передбачених цим Статутом;
- Організовувати і проводити благодійні аукціони та лотереї, збори пожертвувань, спрямовані на досягнення статутних цілей;
- Надавати матеріальну допомогу нужденним членам Автономії;
- Сприяти проведенню досліджень у різних сферах життя суспільства;
- Проводити національні свята, відроджувати і розвивати художні народні промисли і ремесла;
- Створювати театри, культурні центри, музеї, студії, бібліотеки, архіви;
- Створення творчих Спілок, молодіжних;
- Створення освітніх установ, недільних шкіл, культурно-освітніх центрів та інших установ позашкільної освіти;
- Представляти і захищати національно-культурні інтереси учасників Автономії в органах державної влади і управління;
- Брати участь у виробленні рішень органів державної влади та управління, отримувати підтримку від цих органів;
- Брати участь у виборчих компаніях і висувати своїх кандидатів на виборах до органів державної влади та управління в установленому законом порядку;
- Встановлювати і розвивати міжнародні зв'язки з організаціями та приватними особами, гуманітарні контакти;
- Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність для досягнення статутних цілей, не заборонену законодавством Російської Федерації;
- Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на реалізацію своїх цілей і завдань, що не суперечить чинному законодавству.

ЧЛЕНСТВО В АВТОНОМІЇ

3.1. Членами Автономії є фізичні особи, громадяни України, які досягли 18 років та юридичні особи - громадські об'єднання, котрі висловили підтримку цілям та завданням Автономії та/або її конкретним функціям, що приймають участь в її діяльності, визнають Статут Автономії.

3.2. Прийом у члени Автономії проводиться за рішенням Ради Автономії на підставі письмової заяви вступаючого після сплати вступного внеску.
Засновники організації автоматично стають її членами.

3.3. Члени Автономії вносять вступні та сплачують щорічні членські внески, розмір та порядок сплати яких визначає Рада - конференція Автономії.

3.4. Члени Автономії мають право:
- Обирати і бути обрання до керівних органів Автономії;
- Приймати участь у заходах і програмах Автономії, їх розробці та реалізації;
- Вносити на розгляд керівних органів Автономії пропозиції щодо її діяльності, меропріятіятіям і програмами;
- Отримувати необхідну інформацію про плани і програми Автономії;
- Безперешкодно вийти з Автономії за письмовою заявою.

3.5. Члени Автономії зобов'язані:
- Дотримуватися положень цього Статуту;
- Виконувати рішення керівних органів Автономії;
- Активно сприяти своєю діяльністю досягненню цілей і досягненню завдань Автономії;
- Своєчасно сплачувати членські внески;
- Регулярно відвідувати засідання Конференцій Автономії.

3.6. Членські внески можуть буть дифференціровани для різних осіб рішенням Ради Автономії, а також Член Автономії може бути звільнений від сплати членських внесків на певний період або постійно.
3.7. Особа може бути виключена з членів Автономії за порушення вимог Статуту Автономії та/або вчинення проступку, який дискредитує Автономію за рішенням Ради Автономії.
3.8. Рішення Ради Автономії про виключення члена може бути оскаржене на Конференції Автономії.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОНОМІЇ

10.1. Для досягнення своїх статутних цілей Автономія має право вести підприємницьку діяльність самостійно або створюючи комерційні організації в установленому законом порядку. Комерційні організації, що засновані Автономією за рахунок власних коштів, здійснюють свою діяльність на підставі статутів, затверджених Автономією, зобов'язуються виплачувати всі необхідні податки до бюджету.

 Інформаційні послуги для Вас:
Наші Інформаційні послуги - адресовані професіоналам бізнесу: менеджерам відділів маркетингу, закупівель, продажу, фінансовим директорам, керівникам організацій у всіх областях України.
Додати інвестиційний проект України >>>
Додати інвестиційний проект Росії >>>
Пропозиції іноземних фірм щодо закупівлі продукції українських підприємств >>>
Каталог: Производители Санкт-Петербурга >>>
МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ АВТОНОМІЇ

12.1. Автономія має право вступати в міжнародні громадські об'єднання, набувати права і нести обов'язки, відповідають статусу цих міжнародних громадських об'єднань.
12.2. Автономія має право підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати угоди з іноземними фізичними та юридичними особами.
12.3. Автономія має право створювати свої відділення, філії, представництва в іноземних державах на основі законодавства цих держав, норм міжнародного права та міжнародних договорів Російської Федерації.

Заявіть про себе:
Контакт:

Ім'я:
E-mail (обов'язково):
Регіон:
Web-сторінка (якщо є):
Тема:
Текст:


 
Copyright © 2009 УкрНкаСПб
Каталог Ресурсов Интернет
Hosted by uCoz